Legging

Parkettlegging

Vi tilbyr profesjonell legging og vedlikehold av parkett i boliger/fritidsboliger, bedrifter, offentlige bygg og idrettshaller. Med lang erfaring og stor kompetanse på underlag, parkett og legging, legger vi gulvene slik at de skal vare lenge.

80% av alle reklamasjoner på parkettgulv skyldes leggefeil og brukerfeil. Dette ifølge forsikringsselskapene. Her er noen av faktorene vi tar hensyn til for å unngå leggefeil:

Betongunderlaget må være tilstrekkelig tørt og avrettet før legging av parkett eller tregulv. Fuktighet i betongen medfører fuktskader og syreangrep, som ødelegger både parketten og betongen.  Et dårlig avrettet gulv gir ustabilitet og oppsprekking av parketten eller tregulvet. Vi måler fukt og sjekker planet før vi legger. Om nødvendig anbefaler vi en utsettelse.

Mellomsjiktet kan bestå av membran, ullpapp eller kork. Mellomsjiktet skal sikre stabilitet og brukerkomfort, og påvirker også lyd og akustikk i rommet. Valg av mellomsjikt bestemmes etter besiktigelse, og inngår i vårt forarbeid. Skum som mellomsjikt øker faren for knirk, og brukes ikke av oss.

Gulv bør limes. Klikkparkett og andre nyvinninger har vært solgt som tidsbesparende og uten «lim og søl». Liming motvirker gliper og knirking, og øker parkettens levetid. Vi limer de aller fleste gulv vi legger. Med miljøvennlig lim, helt uten søl.